Beijing Lewei IOT Technologies Co., Ltd.

ระบบการตรวจสอบด้านตารางผู้ใช้พลังอำนาจฉลาด

ตารางอำนาจที่ประกอบด้วย " พลัง ส่ง การแปลง การกระจาย และการใช้ " " การกระจายและการใช้ " เป็นผู้ใช้ ด้านพลังงาน และ 80% ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้โดย ผู้ใช้ด้านประกอบด้วยส่วนใหญ่ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ , การก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน . < br / >
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ต้องการค้นหาเพิ่มเติมหรือไม่ หากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราโปรดส่งคำถาม ติดต่อ
  • TEL:+ 86-010-52981332
  • EMAIL: support@devicebit.com
  • ADDRESS:สื่อ , ห้องเลขที่ 51 ถนนกู่เฉิง Shijingshan District , ปักกิ่ง , จีน